Publicerad: 20 januari 2021

Vintercykling

Med rätt utrustning är vintercykling enkelt. Att cykla året runt ger inte bara regelbunden vardagsmotion utan även stora miljövinster om man minskar bilåkandet. Konsten är att börja och göra det till en vana.

De flesta slutar cykla vintertid men med rätt utrustning är det oftast inte svårare att cykla än under andra årstider. Dessutom är det mindre trångt på cykelbanorna och lättare att ta sig fram om snöröjningen är god. Miljövinsterna med cykling är större på vintern. Bilarna släpper ut mer avgaser och kollektivtrafiken är dessutom extra belastad.

Vintercyklisten

  • Vintercyklisten – Gävle kommun/Gävleborgsregionen
    Vintercyklisten i Gävle riktar sig till vanebilister som vill bli cyklister, men kör av gammal vana. Vintercyklisterna som vill vara med i projektet förbinder sig att cykla till och från arbetet minst 3 gånger i veckan under vintern mot att de får dubbdäck och service av cykeln. Syftet är också att påverka förutsättningarna för ökad cykling som exempelvis prioritering av snöröjning på cykelbanorna.

Andra exempel, vintercykling

Finansiering

Kontakta din region. Om det finns ett regionalt projekt på området där kommuner kan delta finns det stora vinster/besparingar för kommuner av ett samarbete med regionen.

De möjligheter som i nuläget finns för statlig medfinansiering av beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling är följande:

Energimyndigheten utlyser stöd till hållbara transporter

Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället fördelas av Energimyndigheten. En kommun får gärna gå samman men en eller fler andra lokala offentliga aktörer och söka bidrag för insats.

Klimatklivet, Naturvårdsverket

Kommun eller region kan söka stöd insatser för ökad cykling hos Naturvårdsverket. Det är viktigt att klimatnyttan noga framgår och att det noggrant går att räkna ut och numeriskt redovisa den genom uppföljning av insatsen.

Bidrag från stadsmiljöavtalen

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal, Trafikverket

Det går inte att få stöd från stadsmiljöavtalen för beteendepåverkande insatser utan endast för fysiska åtgärder som cykelvägnät eller cykelparkering. Däremot ser Trafikverket gärna att beteendepåverkande insatser för ökad cykling utgör kommunens motprestation för att få stöd genom stadsmiljöavtal.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!