Publicerad: 15 augusti 2019

U-bike, Umeås el-lådcykelpool

El -lådcykeln är ett färdmedel som kan ersätta många bilresor. Genom att enkelt och billigt hyra ut lådcyklar hoppas man kunna få fler invånare att använda lådcykel istället för bil vid transporter.

Projektets webbplats

I samarbete med Akademiska hus öppnade Umeå kommun det första garaget på universitetsområdet. Där har åtta el-lådcyklar placerats i tre olika modeller som går att hyra mot en låg kostnad. Umeå kommun har tillsammans med Thinktrain utvecklat ett bokningssystem för administrationen av cyklarna och passagen till garaget. Inför invigningen fick en testgrupp om 16 hushåll testa både systemet och cyklarna, vilket utvärderades med en omfattande enkät. Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, både i media och av andra kommuner.

Utvärderingen består av statistik som går att utläsa från bokningssystemet samt enkäter till användarna. Användandet av cyklarna mäts även via trippmätarna som avläses månadsvis.

Tips till andra kommuner är att göra en genomtänkt upphandling, hitta samarbetspartners och ansöka om externa medel. Att ha egen personal som sköter drift och service är en stor fördel och det är viktigt med en tydlig budget för projektet. Innan invigning är det en stor fördel att ha en testgrupp som upptäcker eventuella brister innan det släpps till allmänheten.

För att undvika skadegörelse och för mycket slitage på cyklarna bör de stå i ett uppvärmt garage. Det är även viktigt med ett tydligt avtal med villkor till användarna som godkänns i samband med medlemskapet.

Vilken slags kommun passar projektet?

Denna åtgärd går att genomföra i alla kommuner då antalet cyklar går att anpassa efter det förväntade behovet samt projektbudgeten.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!