Publicerad: 31 juli 2019

Lär dig cykla! – Skärholmens stadsdelsförvaltning

Att lära sig cykla som vuxen på cykelkurs är både enkelt, roligt och väldigt värdefullt för individen – och för samhället. Att börja cykla kan ge både förbättrad hälsa, självförtroende, möjlighet till jobb och integration i samhället.

Cykelkurser för vuxna, Cykelfrämjandet

Syftet med projektet är i Skärholmen är egenmakt – att kunna förflytta sig lite längre sträckor på valfria tidpunkter. Målgruppens (kvinnor med invandrarbakgrund) närvaro i offentliga rummet ska öka liksom möjligheter till arbete eller bara aktiviteter utomhus.

Vi kartlade behoven, identifierade målgruppen och inledde samarbete med Cykelfrämjandet. 95 procent av dem som deltar i kursen är kvinnor från utomeuropeiska länder som inte har fått lära sig cykla som barn.

Kommunen står för arrangemang av – plats, cyklar, hjälmar, förråd, annonsering med mera. Cykelfrämjandet står för utförande av kursen. Utvärderingarna vittnar om öka upplevelsen av trygghet genom att lära känna lite större yta av sitt bostadsområde.

Lärdomar från Skärholmen

Utvärdering

Både kommunen och Cykelfrämjandet utvärderar kursen, hur och om cykelfärdigheterna används. Veckan efter kursslut samlas synpunkter in om utförandet av kursen från deltagare och instruktörer. Efter cirka tre månader skicas sms till deltagarna med frågan om och hur de nya färdigheterna använts.

Tips

  • Stor fördel att samarbeta med Cykelfrämjandet, då de har en väl utvärderad pedagogik. Dessutom ger det deltagarna ett större sammanhang och kunskap i påverkansarbete och demokrati.
  • Lägg cykelkurser inom en pågående verksamhet och låt några personal utbilda sig till instruktörer, exempelvis på en parklek eller öppen förskola. Deltagarna kan då förlänga sin träningsperiod.

Kostnader

Cirka 7 500 per kurs (15 kursdeltagare). I detta ingår kostnad för hjälmar, hyrcyklar och ersättning till Cykelfrämjandet. 300kr är deltagarnas egenavgift, där ingår 1 års olycksfallsförsäkring.

Vilken kommun passar projektet?

De kommuner där det finns personer som inte kan cykla.

Kontakt

Anette Manoti, samordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50 82 45 82
E-post: anette.manoti@stockholm.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!