Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Deltagarna rapporterar var 14:e dag via ett internetformulär om sina resvanor och övriga synpunkter. För att mäta hälsoeffekterna av nya resvanor genomgick deltagarna undersökningar före och efter projektet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot