Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Deltagarna rapporterar var 14:e dag via ett internetformulär om sina resvanor och övriga synpunkter. För att mäta hälsoeffekterna av nya resvanor genomgick deltagarna undersökningar före och efter projektet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!