Publicerad: 15 augusti 2019

Buss Ohoj! – Hållbart resande väst

Buss Ohoj i Västra Götalandsregionens och Region Hallands regi syftar till att minska andelen bilresor genom att inspirera allmänheten till kombinationsresande med vikcykel och kollektivtrafik.

Buss Ohoj, Västra Götalandsregionen

Mats väljer vikcykel med Buss Ohoj!, Youtube

Vikcykeln kan tas med i kollektivtrafiken och gör det upplevda avståndet mellan hållplats och slutdestination kortare. Projektets deltagare agerar som ambassadörer för kombinationsresor och får turas om att skildra sina resvanor via projektets Instagramkonto. Vi gjorde även en kortfilm om en deltagare som har spridits via sociala medier och projektets hemsida.

Efter att ha marknadsfört projektet i sociala medier kunde allmänheten anmäla sitt intresse att delta. 20 deltagare valdes utifrån kriterier om demografisk och geografisk spridning, lämpliga reseförhållanden och skriftlig motivering. En uppstartskväll anordnades där deltagarna fick träffas och inspirera varandra. De fick där även sina vikcyklar samt instruktioner om hur de används. Om någon deltagare fick problem med cykeln under projektets gång kunde de vända sig till upphandlad cykelleverantör som lagade cykeln för projektets räkning.

Lärdomar från VGR och Region Halland

Uppföljning

Deltagarna rapporterar var 14:e dag via ett internetformulär om sina resvanor och övriga synpunkter. För att mäta hälsoeffekterna av nya resvanor genomgick deltagarna undersökningar före och efter projektet.

Tips

  • Köp cyklar av hög kvalitet. Tänk till kring vilken målgrupp som ni vill ska delta i projektet, det är lätt hänt att endast de redan frälsta känner sig manade att anmäla sig.
  • Ha en plan för hur ni på ett effektivt sätt tar hand om cyklar som krånglar, annars finns det risk för att deltagarna tappar sugen.

Kostnader

  • Uppskattningsvis tar projektet en 25-procentig tjänst att administrera – en omgång på våren och en omgång på hösten.
  • Cyklarna kostade 11 200 kr styck, (fri service 5 år).
  • Hälsoundersökningar före och efter projektet kostar runt 4100 kr/ person. Ingen extern finansiering.

Vilken kommun passar det?

Västra Götaland och Halland har kommuner med både stad och landsbygd, kombinationsresor kan fungera för båda typerna av samhällen. Det mer en fråga om att rekrytera rätt personer inom kommunen än vilken slags kommun det är som gör genomför projektet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!