Publicerad: 2 april 2019

Innovativa cykelinsatser

Här presenteras några olika insatser för ökad och säker cykling som är lite ovanligare, men kanske inspirerar till liknande åtgärder och upplägg.

Lärande exempel

 • U-bike, Umeås el-lådcykelpool
  El -lådcykeln är ett färdmedel som kan ersätta många bilresor. Genom att enkelt och billigt hyra ut lådcyklar hoppas man kunna få fler invånare att använda lådcykel istället för bil vid transporter.
 • Buss Ohoj! – Hållbart resande väst
  Buss Ohoj i Västra Götalandsregionens och Region Hallands regi syftar till att minska andelen bilresor genom att inspirera allmänheten till kombinationsresande med vikcykel och kollektivtrafik.
 • Lär dig cykla! – Skärholmens stadsdelsförvaltning
  Att lära sig cykla som vuxen på cykelkurs är både enkelt, roligt och väldigt värdefullt för individen – och för samhället. Att börja cykla kan ge både förbättrad hälsa, självförtroende, möjlighet till jobb och integration i samhället.
 • Packcyklar på förskolorna i Munkfors
  Under en miljö- och klimatdag fick två förskolor stifta bekantskap med lådcykeln och dess många fördelar. Det mynnade ut i att samtliga förskolor ville ha en egen cykel att använda för kortare transporter av barn, till exempel vid utflykter.

Andra exempel, innovativa cykelinsatser

Finansiering

Kontakta din region. Om det finns ett regionalt projekt på området där kommuner kan delta finns det stora vinster/besparingar för kommuner av ett samarbete med regionen.

De möjligheter som i nuläget finns för statlig medfinansiering av beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling är följande:

Energimyndigheten utlyser stöd till hållbara transporter

Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället fördelas av Energimyndigheten. En kommun får gärna gå samman men en eller fler andra lokala offentliga aktörer och söka bidrag för insats.

Klimatklivet, Naturvårdsverket

Kommun eller region kan söka stöd insatser för ökad cykling hos Naturvårdsverket. Det är viktigt att klimatnyttan noga framgår och att det noggrant går att räkna ut och numeriskt redovisa den genom uppföljning av insatsen.

Bidrag från stadsmiljöavtalen

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal, Trafikverket

Det går inte att få stöd från stadsmiljöavtalen för beteendepåverkande insatser utan endast för fysiska åtgärder som cykelvägnät eller cykelparkering. Däremot ser Trafikverket gärna att beteendepåverkande insatser för ökad cykling utgör kommunens motprestation för att få stöd genom stadsmiljöavtal.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!