Publicerad: 20 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Utväderingstips

  • Enkäter och resvaneundersökning till elever, enkät till lärare
  • Brev med återkoppling till klassen med deras påverkan (minskad co2 samt cyklad sträcka)
  • Sprida resultat på sociala medier.
  • Effekten är tidsbegränsad. Tävlingen bör återkomma årligen för bästa resultat.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!