Publicerad: 12 juni 2018

På egna ben, Varberg

I Varberg anordnas På egna ben, en tävling vars främsta syfte är att få barn att själva vilja ta sig till skolan med cykel och sprida de nya vanorna till resten av familjen.

Läs mer om tävligen På egna ben och hämta hem material

De klasser som vill delta kan samla poäng genom att ta sig till skolan på egna ben, det vill säga cykla, utan att bli skjutsade i bil. För varje cykelresa får de poäng. De kan också få extra poäng genom att deras lärare genomför en temalektion, inom till exempel trafiksäkerhet, hälsa eller klimatpåverkan.

Organisationen bakom På egna ben tillhandahåller startmaterial, affischer, inbjudningskort, faktablad, lärarhandledning för temalektioner m.m. På egna ben har initierats av Trafikkontoret i Göteborg.

Insatsen är utformad för mellanstadieklasser. För att få så stor uppslutning som möjligt är det viktigt att tävlingen marknadsförs bland pedagoger i mellanstadiet i god tid. En samordnare (kan vara utvecklingsledare, miljöstrateg, lärare eller annan anställd) behöver samordna arbetet med att marknadsföra På egna ben, anmäla klasser och ordna priser med mera.

Tips för genomförande

Planering

Tydliggör syftet med insatsen och målen för aktiviteterna!

Kan man få stöd från regionen är det värdefullt, särskilt för mindre kommuner Har man inte det kan man samarbeta över kommungränserna med de som genomför liknande projekt. Man kan t.ex. dela material.

Det kan vara en utmaning att få komma in i skolorna, framförhållning krävs.

Fem tips i kontakten med skolorna

 1. Kontakta rektorer, be om att få presentera projektet på rektorskonferens/områdesträff för att få med deras klasser i projektet.
 2. Även bra att kontakta lärare direkt då deras engagemang är avgörande för genomförandet. Bra kontaktpunkt är lärarkonferenser
 3. Visa hur projektet kan vävas in i läroplanen så man kan visa att det blir en hjälp till pedagogiska personalen och inte en börda. Det ökar sannolikheten för lärare att föreslå projektet till klassen
 4. Kontakta föräldraföreningar i skolor man ska jobba med för ökat engagemang
 5. Hitta ambassadörer på skolorna och förse dem med bra presentationsmaterial.

Utmaningar

Vissa rektorer är rädda för att stöta sig med föräldrar som vill skjutsa sina barn i bil.

Att fram material till lärarna som de kan använda direkt i klassrummen är värdefullt.

Är det möjligt att ge skolorna fysiska åtgärder som underlättar cykel och gång i samband med insatserna är det ju ett stort plus t.ex. cykelparkering eller bilfri zon vid entréerna.

Genomförande

 • Dela ut deltagar-armband vid start. Det ökar uppmärksamheten.
 • Skicka kontinuerligt ut pressmeddelanden kring projektet

Tips på priser

 • Gemensamma upplevelser skapar gemenskap och rimmar väl med tävligen som ju också den är en upplevelse. Hör med barn vad de önskar. 12-åringar ska kanske ha andra priser än 10-åringar.
 • Etappriser (d.v.s priser för bästa klassen varje vecka) är bra och gör barnen mer engagerar då det finns fler vinstchanser.
 • Bra att ha vinster till alla deltagande klasser som vinner något som t.ex.: diplom, reflexer, lysen, etc.

Uppföljning

Utväderingstips

 • Enkäter och resvaneundersökning till elever, enkät till lärare
 • Brev med återkoppling till klassen med deras påverkan (minskad co2 samt cyklad sträcka)
 • Sprida resultat på sociala medier.
 • Effekten är tidsbegränsad. Tävlingen bör återkomma årligen för bästa resultat.

Framgångsfaktorer

God framförhållning – information till skolorna, aktiv bearbetning av media ger genomslag. Koppla fysiska och beteendepåverkande åtgärder. Föräldrarepresentanter som informeras.

Bra kommunikation, bra erbjudande till pedagoger och efterfrågade priser. Dela gärna upp i delmoment som man kan få mindre priser för stimulerar.

Färdiga välutvecklade kit som man köpa/använda underlättar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!