Publicerad: 20 januari 2021

Barn och unga

Att få fler barn att cykla är grundläggande när det gäller hälsa, välmående och självständighet. Tyvärr är trenden den motsatta.

Cyklandet bland barn och unga har minskat under de senaste decennierna, och det gäller barns fysiska aktivitet överhuvudtaget. Fler föräldrar skjutsar sina barn i bil till skola och fritidsaktiviteter. WTO rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva minst en timma om dagen, men bara en liten andel av barn i Sverige idag är det.

Fysisk aktivitet är relaterat till både psykisk hälsa, vikt, välmående, bättre sömn och prestation. Att fler barn cyklar mer skulle inte bara ge dem välbehövd fysisk aktivitet utan även ökad självständighet. Dessutom är sannolikheten stor att den som cyklar som barn även gör det som vuxen.

På egna ben

  • På egna ben, Varberg
    I Varberg anordnas På egna ben, en tävling vars främsta syfte är att få barn att själva vilja ta sig till skolan med cykel och sprida de nya vanorna till resten av familjen.

Andra exempel, barn och unga

Finansiering

Kontakta din region. Om det finns ett regionalt projekt på området där kommuner kan delta finns det stora vinster/besparingar för kommuner av ett samarbete med regionen.

De möjligheter som i nuläget finns för statlig medfinansiering av beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling är följande:

Energimyndigheten utlyser stöd till hållbara transporter

Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället fördelas av Energimyndigheten. En kommun får gärna gå samman men en eller fler andra lokala offentliga aktörer och söka bidrag för insats.

Klimatklivet, Naturvårdsverket

Kommun eller region kan söka stöd insatser för ökad cykling hos Naturvårdsverket. Det är viktigt att klimatnyttan noga framgår och att det noggrant går att räkna ut och numeriskt redovisa den genom uppföljning av insatsen.

Bidrag från stadsmiljöavtalen

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal, Trafikverket

Det går inte att få stöd från stadsmiljöavtalen för beteendepåverkande insatser utan endast för fysiska åtgärder som cykelvägnät eller cykelparkering. Däremot ser Trafikverket gärna att beteendepåverkande insatser för ökad cykling utgör kommunens motprestation för att få stöd genom stadsmiljöavtal.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!