Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Alla arbetsplatser får göra en resvaneundersökning som sedan kan analyseras och följas upp. Vi har också avstämningsmöten med alla deltagare några gånger per år.

Uppföljning kan göras exempelvis via enkät till de anställda på deltagande arbetsplatser och genom uppföljning med kontaktpersonerna på arbetsplatserna.

Om utvärderingar görs på ett standardiserat likartat sätt ger det underlag för utvärderingar på aggregerad nivå. Det kan i sin tur ge underlag för att visa på nyttan och få politiskt stöd för att genomföra insatsen.

Skriv en rapport så att erfarenheterna inte går förlorade.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!