Publicerad: 8 juni 2018

Cykelvänlig arbetsplats – Uppsala kommun

Projektet syftar till att få arbetsgivare att uppmuntra sin medarbetare att cykla. De företag som deltar i kampanjen blir diplomerade som cykelvänliga arbetsplatser.

Cykelvänlig arbetsplats, Uppsala kommun

Projektet startade som en pilot inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Med utgångspunkt i svaren efter en genomförd resvaneundersökning arbetade kommunen tillsammans med sju företag och organisationer fram kriterierna för vad som är en cykelvänlig arbetsplats. Efter pilotomgången gick man ut till alla företag i Uppsala kommun och erbjöd dem att delta i diplomeringen. Hittills i år (2018) deltar cirka 80 företag.

Lärdomar från Uppsala kommun

Mål och genomförande

  • Testa gärna i liten skala först. Planera in tillräckligt med tid i kalendern för projektet. Titta på hur andra kommuner har gjort och plocka ut godbitarna där.
  • Välj rätt starttid. Det är lättare att få folk att börja cykla i april än i november.

Mål med projektet

  • Sätt realistiska mål. Hur många arbetsplatser ska ni nå första året? Skaffa en gemensam målbild om syftet med projektet.
  • Kommunikation är viktig för att inspirera fler än deltagarna och locka in fler arbetsgivare. Lokala medier och sociala medier är bra kanaler. Försök göra/ få reportage om projektet eller någon deltagare.
  • Planera utvärderingen redan från början. Hur ska ni mäta och vad?

Genomförande

  • Ett bra sätt för Uppsala att nå arbetsplatser var via ett vykort till alla arbetsplatser ”Du är väl en cykelvänlig arbetsplats? Gå in på länk här!”
  • Ta väl hand om kontaktpersonerna på arbetsplatserna. Det är viktigt att peppa kontakterna under projektets gång exempelvis via mail och inspirationsföreläsningar och god fika
  • Marknadsför projektet under dess gång, pressreleases och i medier.

Uppföljning

Alla arbetsplatser får göra en resvaneundersökning som sedan kan analyseras och följas upp. Vi har också avstämningsmöten med alla deltagare några gånger per år.

Uppföljning kan göras exempelvis via enkät till de anställda på deltagande arbetsplatser och genom uppföljning med kontaktpersonerna på arbetsplatserna.

Om utvärderingar görs på ett standardiserat likartat sätt ger det underlag för utvärderingar på aggregerad nivå. Det kan i sin tur ge underlag för att visa på nyttan och få politiskt stöd för att genomföra insatsen.

Skriv en rapport så att erfarenheterna inte går förlorade.

Kostnader

50–100 000 kr/år exklusive vår arbetskostnad. Ingen extern finansiering förutom vid själva framtagandet av kriterierna då vi fick bidrag från Energimyndigheten.

Vilken kommun passar det?

Alla kommuner kan genomföra det här projektet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!