Publicerad: 29 november 2019

Arbetspendling

Att cykla till och från arbetet är ett enkelt sätt att få regelbunden motion. Arbetsplatser som lyckas få sina anställda att börja cykla bidrar inte bara till ökad hälsa utan visar också att man tar ett samhällsansvar.

Både arbetstagare, arbetsgivare och samhälle vinner på ökad andel arbetspendling på cykel. Om fler ställer bilen och cyklar, eller går till jobbet ökas den fysiska aktiviteten. Mer fysiskt aktiva arbetstagare ökar också sannolikheten för fysiskt och psykiskt friskare arbetstagare.

Daglig rekommenderad fysisk aktivitet för vuxna är minst 30 minuter om dagen, vilket är en nivå som endast hälften av den vuxna befolkningen i Sverige uppnår. Samtidigt är nästan hälften av bilresor som görs i Sverige under fem kilometer.

Cykelvänlig arbetsplats

Finansiering

Kontakta din region. Om det finns ett regionalt projekt på området där kommuner kan delta finns det stora vinster/besparingar för kommuner av ett samarbete med regionen.

De möjligheter som i nuläget finns för statlig medfinansiering av beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling är följande:

Energimyndigheten utlyser stöd till hållbara transporter

Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället fördelas av Energimyndigheten. En kommun får gärna gå samman men en eller fler andra lokala offentliga aktörer och söka bidrag för insats.

Klimatklivet, Naturvårdsverket

Kommun eller region kan söka stöd insatser för ökad cykling hos Naturvårdsverket. Det är viktigt att klimatnyttan noga framgår och att det noggrant går att räkna ut och numeriskt redovisa den genom uppföljning av insatsen.

Bidrag från stadsmiljöavtalen

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal, Trafikverket

Det går inte att få stöd från stadsmiljöavtalen för beteendepåverkande insatser utan endast för fysiska åtgärder som cykelvägnät eller cykelparkering. Däremot ser Trafikverket gärna att beteendepåverkande insatser för ökad cykling utgör kommunens motprestation för att få stöd genom stadsmiljöavtal.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!