Publicerad: 14 maj 2020

Bredbandsutbyggnad

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Målet för 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I Post- och Telestyrelses uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 framgår att inget av dessa mål kommer att uppnås. Myndigheten beräknar även att det krävs ytterligare 22 miljarder i statliga stödmedel för att nå målet för 2025. Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 650 miljoner till bredbandsstöd för de kommande tre åren.

Bredbandskartan

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi

Stödmedel

Inom både Landsbygdsprogrammet och Regionalfonden finns stödmedel för bredbandsutbyggnad och mer information om programmen finns hos respektive ansvarig myndighet.

Stödmedel Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

Stödmedel Regionalfonden, Tillväxtverket

Post- och telestyrelsen, PTS, presenterade 2017 ett förslag för ny modell för bredbandsstöd och fick 2019 ett utökat uppdrag att konkretisera denna modell. Förslaget lämnades in den 17 januari 2020 och vi väntar nu på beslut. SKR intressebevakar frågan och har en aktiv dialog med såväl kommuner och regioner som med myndigheten.

Ny modell för bredbandsstöd - vad innebär det för kommuner och regioner?

Med anledning av Post- och Telestyrelsens uppdrag att ta fram en ny modell för bredbandsstöd anordnade SKR en webbsändning i oktober 2019 där myndigheten presenterade status och besvarade frågor inkomna från kommuner och regioner. Ytterligare frågor till myndigheten om den nya stödmodellen skickas till pts@pts.se.

Ny modell för bredbandsstöd, Post- och telestyrelsen

SKR remissvar till PTS om ny modell för bredbandsstöd 2017 (PDF, nytt fönster)

Bredbandslyftet

Bredbandsforums kansli, som är en del av regeringens Bredbandsstrategi, tillhandahåller ett program för kommuner som vill stärka sin strategiska förmåga inom bredband. SKR är positiva till initiativet och rekommenderar medlemmar att anmäla sig till Bredbandslyftet. Mer information om Bredbandslyftet finns hos Bredbandsforum eller via de regionala bredbandskoordinatorerna.

Bredbandslyftet, Bredbandsforum

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!