Publicerad: 20 januari 2021

Lagar och förordningar som styr regional utveckling

En tydlig demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet sker genom att regionerna tar över ansvaret i alla län.

Här är några av de lagar och förordningar som styr inom politikområdet samt andra exempel på styrning av regional utveckling.

På nationell nivå

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Myndighetsstyrning via regleringsbrev

Villkorsbeslut för styrning av resurser till regioner

Dialog, bland annat
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

På regional nivå

  • Regionalutvecklingsstrategi
  • Regionala tillväxtprogram
  • Länsplan för transportinfrastruktur
  • Regional kulturplan
  • Ytterligare tematiska program som respektive region antar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!