Publicerad: 18 december 2018

Regional utveckling 2019

Boka in den 10 maj 2019. Då arrangerar SKL i samarbete med SCB och Tillväxtverket konferensen Regional utveckling 2019. Tema för årets konferens är regioner och Europa där vi försöker fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv.

Regional utveckling 2019, inbjudan och anmälan

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga att fånga upp i det regionala utvecklingsarbetet. En del i det lokala och regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det ser ut regionalt, så även lokalt, nationellt och ibland i en europakontext eller i ett jämförandeperspektiv inom EU exempelvis. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser.

Under dagen kommer vi presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten.

Konferensen hålls i Stockholm och programmet publiceras i början av 2019.

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!