Publicerad: 24 april 2020

Omfördelning av medel inom Regionalfonden

500 miljoner kronor kan komma att gå till stöd till företag. Samtidigt finns det 3 miljarder kvar i ännu ej beslutade medel i Regionalfonden, som kan komma till användning nu.

Den 26 mars fick Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med regionerna förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

I de nio regionalfondsprogram (ERUF) som förvaltas i Sverige återstår 800 miljoner kronor, vara 300 miljoner specifikt är budgeterade för att stödja små och medelstora företag.

I översynen som är gjord står det klart att 6 av 8 regionala program liksom det nationella programmet ansöker om programändringar. Om dessa beviljas skulle det innebära ett tillskott på ytterligare 200 miljoner kr till små och medelstora företag. Därutöver pågår 600 projekt som tidigare beviljats stöd och det finns ca 3 miljarder kronor kvar i EU-stöd som ännu inte utbetalats.

Med det nya regelverket finns det nu möjlighet att delvis styra om inriktningen i dessa projekt, för att bättre svara mot uppkomna behov. Parallellt med detta pågår en översyn av det nationella regelverket för företagsstöd. Detta för att möjliggöra för rena driftstöd till företag, bland annat genom det nationella anslaget för regional tillväxt 1.1.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!