Publicerad: 25 november 2020

Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling

På Regeringskansliet pågår arbete med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021–2030. I november 2020 tog SKR:s styrelse beslut att lämna synpunkter på arbetet.

SKR välkomnar en sammanhållen regional utvecklingspolitik med en samordnad styrning, med tydlig rollfördelning och en utvecklad dialog med regionerna om en territoriell anpassad politik. Insatser och stöd behöver anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar.

SKR vill särskilt framföra att en nationell strategi för regional utveckling behöver generera:

  • Att det regionala utvecklingsuppdraget har en stabil och långsiktig finansiering och att finansiella medel behöver följa med nya eller utökade uppdrag.
  • Tydliga uppdrag i lag, förordning och villkorsbrev till regionerna där staten behöver samordna sig och ha ett helhetsperspektiv och undvika parallella uppdrag.
  • En landsbygdspolitik som del i det regional utvecklingsuppdraget.
  • Regionen behöver en förstärkt roll inom kompetensförsörjning som del i det regionala utvecklingsuppdraget.

Målet för den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling är ett mer samordnat genomförande av regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken och kopplat till andra politikområden. Strategin ska resultera i en skrivelse till Riksdagen under våren 2021. Man kommer också ta fram en handlingsplan som har kortare tidsperiod genom regeringsbeslut. Skrivelsen sätter den långsiktiga riktningen för politiken och handlingsplanen konkretiserar den.

Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling, SKR skrivelse 2020-11-20 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!