Publicerad: 27 mars 2020

Fond för en rättvis omställning föreslås

EU-kommissionen har presenterat sin investeringsplan för den så kallade ”gröna given”. Som en del av detta föreslår kommissionen att det inrättas en fond för rättvis omställning, som totalt ska omfatta 7,5 miljarder euro.

Medlen ska bidra till omställningen av industrin, främja ny teknik och diversifiering för att minska beroendet av fossila bränslen. Fonden ska också bidra till omställning av anställda och lindra konsekvenserna för sysselsättningen.

Medel till Sverige

61 miljoner euro föreslås tillfalla Sverige och kommissionens förslag är att dessa investeras i stålindustrin i programområde Övre Norrland. Regeringen har nu gett Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen ta fram underlag till en omställningsplan.

Pengar för att minska koldioxidutsläpp

Berörda regioner kommer att involveras i planeringen av programgenomförandet. Pengarna ska gå till att minska utsläppen av koldioxid i regionen. Fonden ska medfinansieras med cirka 90 miljoner euro från strukturfonderna liksom 225 miljoner euro i nationell finansiering. Det är fortfarande oklart exakt hur detta ska gå till. Tillväxtverket blir förvaltande myndighet för fonden i Sverige.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!