Publicerad: 12 oktober 2018

Vad har EU:s regionalpolitik betytt och hur ser framtiden ut?

Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen bjuder den 19 mars in till EU:s regionalpolitikdag vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Seminariet genomförs som en del i den serie regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken som SKL arrangerar i samarbete med regionerna under våren 2018.

Ur programmet

Den 19 mars samtalar vi om sammanhållningspolitiken, som idag är en viktig resurs för utvecklingen inom EU i stort men även för svenska aktörer i kommuner och regioner. Vad händer med det regionala utvecklingskapitalet om framtida EU-budget för sammanhållningspolitiken minskar eller försvinner? Mervärde, investeringar, framtidsutblickar, behov på lokal och regional nivå är inslag under dagen, på Europeiska kommissionens initiativ ”Europe in my region”.

Medverkande

Medverkar gör bland andra Erik Lövgren, Region Västernorrland, Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen samt talare från EU-kommissionen DG REGIO Bryssel, EU kommissionens representation i Sverige, Mittuniversitetet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Information och anmälan

Anmäl dig senast den 15 mars

Mer om dialogkonferenserna

SKL arrangerar tillsammans med regionerna i Sverige åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken med en avslutande nationell dialogkonferens den 18 juni i Östersund.

Dialogkonferenser om EU:s sammanhållningspolitik

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!