Publicerad: 27 mars 2020

Strukturfondsmedel kan användas för att lindra effekterna av coronaviruset

EU-kommissionen har presenterat ett antal åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Det handlar om att mobilisera befintliga resurser inom sammanhållningspolitiken, att förstärka likviditeten hos företag samt att tidigarelägga en del investeringar.

Kommissionen öppnar upp för möjligheten att förflytta pengar mellan tematiska områden i de nuvarande programmen, utan att en programändring behöver beslutas av kommissionen. Det finns nu också tillfälligt en möjlighet att finansiera rörelsekapital i små och medelstora företag (driftsstöd).

Regionalfonden

I Sverige har vi i nuläget ungefär 3 miljarder kronor i ännu ej utbetalda medel inom Regionalfonden och det pågår nu diskussioner om i vilken omfattning dessa kan styras om för att stötta företag som är påverkade av coronaviruset. Beslut rörande detta kommer att tas i befintliga strukturer, det vill säga i strukturfondspartnerskapen när det gäller de regionala programmen och av Tillväxtverket när det gäller det nationella programmet.

Socialfonden

Även inom Socialfonden pågår motsvarande diskussion om att nyttja kvarvarande medel och ESF-rådet tittar på möjligheten att föra över knappt 300 miljoner kronor från programområde 2, som riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden, till programområde 1, som riktar sig till redan anställda, för att understödja behovet av snabb omställning som många företag nu står inför. Utgångspunkten för fördelning av dessa medel är precis som för Regionalfonden den befintliga fördelningsnyckeln för strukturfonderna.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!