Publicerad: 3 mars 2020

SKL:s och regionernas synpunkter inför utformningen av kommande Socialfondsprogram

Den 20 december lämnade SKL och regionerna sina synpunkter inför utformningen av Socialfonden för perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet, Riksdagens Arbetsmarknadsutskott och Näringsutskott med flera.

Socialfonden bör utformas regionalt

Från den 1 januari 2019 har samtliga regioner det regionala utveckligansvaret. Detta ansvar innefattar också ett uppdrag att organisera och fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Inför utformningen av kommande Socialfondsprogram föreslår SKL och företrädare för regionerna att Socialfonden i större utsträckning än idag riktas in på insatser för att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet i länen. Socialfonden bör därmed också främst genomföras via regionala program.

Skrivelsen finns att läsa i sin helhet på SKL:s hemsida: 

Sammanhållningpolitik, EU

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!