Publicerad: 12 oktober 2018

SKL:s folder om sammanhållnings­politikens mervärde

Sammanhållningspolitiken har bidragit till att det strategiska utvecklingsarbetet på regional nivå har stärkts. Denna skrift listar fem framgångsfaktorer där sammanhållningspolitiken gjort skillnad och beskiver konkreta exempel på hur medel från strukturfonderna har använts.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste instrument för att minska regionala skillnader och skapa tillväxt i EU:s regioner.

Politiken bidrar också till att motverka utanförskap, bland annat genom att få unga och utrikesfödda i sysselsättning och genom att stärka individers förmåga till omställning på arbetsmarknaden. Sammanhållningspolitiken finansieras med de europeiska struktur- och investeringsfonderna och genomförs inom nationella, regionala och territoriella program.

Sammanhållningspolitik - mervärdet i svenska regioner (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare
  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!