Publicerad: 12 oktober 2018

Sammanhållningspolitiken - förberedelseprocessen i Sverige

SKL gav Kontigo i uppdrag att genomföra en dokumentation och analys kring förberedelseprocessen för den nya programperioden. Analysen utgår, i enlighet med uppdragets syften, från ett lokalt och regionalt perspektiv.

SKL:s synpunkter på förberedelseprocessen inför den kommande programperioden (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning av Kontigos utvärdering av förberedelseprocessen inför den nuvarande programperioden (PDF, nytt fönster)

ESI-fonderna: förberedelser inför programperioden 2014-2020 – Kontigos dokumentation (PDF, nytt fönster)

Rapporten syftar till att tjäna som ett underlag för SKL:s i arbetet med intressebevakning kring och påverkan av EU:s struktur- och investeringsfonders (ESI) utformning och genomförande inför kommande programprogramperioder och skapa goda förutsättningar för svenska regioner och kommuner att delta i diskussionerna.

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för svenska regioner liksom andra regioner i EU och är EU:s främsta sätt att uppnå Europa 2020 målen.

Fakta

EU:s struktur- och investeringsfonder har en budget på 454 miljarder euro för 2014–2020 och är därmed EU:s viktigaste investeringsverktyg. Pengar ur fonderna går till bland annat till spjutspetsforskning, tillgång till bredband, smart transport- och energiinfrastruktur, energieffektivitet och förnybara energikällor, affärsutveckling och kompetens och utbildning.

Sverige omfattas av 26 EU-program som finansieras av någon av de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Budgetmässigt handlar det om totalt 67 miljarder kronor för Sverige och de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!