Publicerad: 16 augusti 2019

EU har godkänt de regionala programmen

Nu har de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet godkänts av EU-kommissionen. Programmen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning.

Cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

Vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets strukturfondsprogram

På Tillväxtverkets webbplats för EU-projekt inom Regionala utvecklingsfonden hittar du mer information om programmen samt hur man går till väga för att söka medel.

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!