Publicerad: 12 oktober 2018

Dialogkonferenser om EU:s sammanhållningspolitik

SKL kommer under våren 2018, tillsammans med regionerna i Sverige, arrangera åtta regionala konferenser om sammanhållningspolitiken, samt en avslutande nationell konferens i höst.

Dialogkonferensernas syfte är att öka sammanhållningspolitikens synlighet, att diskutera politikens mervärde och öka medvetenheten hos allmänheten och våra politiska företrädare om vad EU betyder för dem. Konferenserna ska också få till stånd en dialog om framtida prioriteringar för kommuner och regioner. Mer information om de regionala konferenser ges av respektive kontaktperson.

De regionala dialogkonferenserna – från norr till söder

 • Övre Norrland: 18 april i Skellefteå
  Kontaktperson: John Kostet, Region Västerbotten
 • Mellersta Norrland: 19 mars i Sundsvall
  Kontaktperson: Anita Pettersson, Landstinget i Västernorrland
 • Norra Mellansverige: 17 april
  Kontaktperson: Carina Löfgren, Region Gävleborg
 • Östra Mellansverige: 27 mars
  Kontaktperson: Anna Lindberg, Region Östergötland
 • Stockholm: 15 maj i Stockholm
  Kontaktpersoner: Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm och Evert Kroes, Stockholm läns landsting
 • Västsverige: 2 mars i Göteborg
  Kontaktperson: Andreas Catoni, Region Västra Götaland
 • Småland och Öarna: 7 mars
  Kontaktperson: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski, Region Kronoberg
 • Skåne-Blekinge: 2 maj
  Kontaktperson: Carin Peters, Region Skåne

Nationell dialogkonferens

Den avslutande nationella dialogkonferensen riktar sig till alla politiska företrädare och tjänstemän på regional, kommunal och nationell nivå med intresse av sammanhållningspolitik.

Konferensen kommer att omfatta:

 • dialog om EU:s långtidsbudget, detta då EU-kommissionen då kommer att ha presenterat sitt förslag
 • förhandlingarna mellan medlemsländer och Europaparlamentet
 • vilka målsättningar sammanhållningspolitiken kommer förhålla sig till på EU-nivå efter 2020
 • hur sammanhållningspolitiken kommer att utformas och vilka som kommer att omfattas samt vilka andra investeringar som EU:s långtidsbudget kommer att stödja

Den nationella konferensen kommer hållas i höst. Inbjudan och program kommer efter sommaren.

Informationsansvarig

 • Helena Gidlöf
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!