Publicerad: 27 november 2019

Stadsutveckling

Utmaningen för kommuner och regioner är att bygga städer och miljöer som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas. Samtidigt ska många olika intressen vägas samman.

Det kräver god förmåga att lösa intressekonflikter nära invånarna, tillsammans med många olika parter och verksamheter. Först då kan den hållbara staden utvecklas.

SKR medverkar i Rådet för hållbara städer

Ett råd för hållbara städer med uppgift att genomföra politiken för hållbara städer har inrättats av regeringen. Myndighetscheferna vid tio myndigheter samt en avdelningschef på SKR är ledamöter i rådet. Rådet ska varje år publicera en lista över åtgärder som myndigheter avser att genomföra i samverkan. SKL medverkar också i rådets arbetsgrupp.

Hållbar stad

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot