Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Varför är det så olika antal svarande på respektive ärendetyp?

Vissa ärendetyper har många kommuner använt precis så som de föreslås i SKR:s underlag. Då är de direkt jämförbara. För andra ärendetyper har vissa kommuner gjort andra formuleringar eller indelningar än vad som föreslås i SKR:s underlag. Då kan de inte tas med i denna jämförelse.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!