Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur är jämförelsen gjord?

SKR har bett att få tillgång till tidsuppskattningarna från de kommuner som vi har kännedom om använder taxeunderlaget. Sedan har vi sammanställt resultaten från de olika tidsuppskattningarna från de kommuner som skickat in sitt material, och beräknat medelvärde, median etc.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!