Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

Gör SKR någon rekommendation avseende vilket antal timmar som är rimligt att ha per ärendetyp?

Nej, det är den enskilda kommunen som genom taxan ska få täckning för sina kostnader. Då måste det också vara den enskilda kommunens genomsnittliga tidsåtgång för olika ärendetyper som avspeglas i taxan. Kunskapen om hur det ser ut har bara kommunen själv.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!