Publicerad: 17 augusti 2020

Underlag för konstruktion av PBL-taxa

Målet med SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt hållbara och lätta att arbeta med för både beslutsfattare, förvaltning och sökande.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa, version juli 2020

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF, nytt fönster)

Läs det här dokumentet först och använd det när du arbetar fram taxan.

Texten innehåller bland annat

  • Juridiska grunder för taxan,
  • Beskrivningar av underlagets uppbyggnad och systematik,
  • Beskrivningar av hur du går tillväga för att upprätta en taxa med hjälp av materialet.

Dokumentet utgör ett stöd för kommunens arbete med att ta fram taxan, det ska inte vara en del av taxan.

Underlag för taxebestämmelser

Taxebestämmelser (Word, nytt fönster)

I dokumentet finns förslag till taxebestämmelser, med kommentarer.

Taxebestämmelserna är en viktig del av kommunens taxa, och behöver beslutas och användas tillsammans med taxetabeller och övrigt material som ingår i kommunens taxa.

Underlag för taxetabeller

Mallarna är i Excel-format och öppnas i nytt fönster.

Mall A, taxetabeller för bland annat lov och anmälan, version juli 2020

Mall B, taxetabeller för bland annat planavgift med mera, version juli 2020

Instruktioner i "Underlag för konstruktion av PBL-taxan"

Med hjälp av tabellerna bygger ni upp kommunens egna taxa. I Underlag för konstruktion av PBL-taxan, beskrivs hur tabellerna ska användas.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF, nytt fönster)

Ny utgåva av underlaget i juli 2020

Den nya utgåvan innebär inga förändringar i uppbyggnaden av underlaget, utan de ändringar som gjorts är en del i det kontinuerliga arbetet med att förtydliga och justera underlaget.

Ändringar juli 2020

  • Förtydliganden om indexuppräkning av avgifterna i taxan, samt taxebestämmelser avseende indexuppräkning.
  • Uppdateringar avseende mervärdesskatt gällande utstakning och nybyggnadskarta.

Underlag avseende geografisk information

Den del av underlaget som avser geografisk information (förutom nybyggnadskarta och utstakning), har lagts i ett eget avsnitt för att underlätta användningen av underlaget och kommer att bearbetas ytterligare under 2020.

Underlag för konstruktion av taxa för geografisk information

Indexjustering av avgifter i taxan

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan en årlig indexuppräkning göras.

Förslaget kan användas i exempelvis taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan nytt beslut i kommunfullmäktige om beslutet om respektive taxa stödjer sådan indexuppräkning.

Indexjustering av avgifter i taxan

Kommuner som använder taxeunderlaget

En vanlig fråga till SKR är vilka kommuner som använder det nuvarande taxeunderlaget istället för det äldre underlaget från 2011. Under våren 2020 gjorde SKR en undersökning av detta genom sökningar på alla kommuners hemsidor.

Vid den genomgången, som avslutades i juni 2020, gjorde SKR bedömningen att följande kommuner använt någon version av det nuvarande taxeunderlaget för sin gällande taxa avseende bygglov, anmälan med mera. Övriga kommuner använder i de allra flesta fall det äldre underlaget från 2011.

Kommuner som använder taxeunderlaget

B

Berg, Bollebygd, Botkyrka

F

Flen, Forshaga

G

Gagnef, Gotland, Gävle

H

Hallsberg, Hofors, Huddinge, Hudiksvall, Hylte, Håbo, Hällefors, Härjedalen, Härnösand, Härryda, Hörby

K

Karlskoga, Katrineholm, Kil, Kinda, Kramfors, Kristinehamn, Kumla, Kungsbacka

L

Lerum, Lidingö, Lilla Edet, Lindesberg, Ljusdal, Ljusnarsberg

M

Munkfors

N

Nora, Norrköping, Norrtjälje, Nyköping

O

Ockelbo, Oxelösund

P

Partille

S

Sandviken, Storfors, Strömstad

T

Tierp, Timrå, Trelleborg, Tyresö

U

Uppsala

V

Vallentuna, Vansbro, Vaxholm, Vännäs, Västervik

Y

Ystad

Å

Åre

Ö

Örebro

Jämför tidsuppskattningar

Uppgifter från ett antal kommuner, som använder sig av underlaget har använts för en jämförelse gällande tidsåtgången för några ärendetyper i taxan.

Jämför tidsuppskattningar från andra kommuner

Prenumerera på uppdateringar

Klicka i rutan och ange din e-postadress så får du ett e-post-meddelande när det finns ny eller uppdaterad information om taxeunderlaget.


Hantera prenumerationer

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!