Publicerad: 20 december 2019

Underlag för konstruktion av PBL-taxa

Målet med SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt hållbara och lätta att arbeta med för både beslutsfattare, förvaltning och sökande.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa, version december 2019

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF, nytt fönster)

Läs det här dokumentet först och använd det när du arbetar fram taxan.

Texten innehåller bland annat

 • Juridiska grunder för taxan,
 • Beskrivningar av underlagets uppbyggnad och systematik,
 • Beskrivningar av hur du går tillväga för att upprätta en taxa med hjälp av materialet.

Dokumentet utgör ett stöd för kommunens arbete med att ta fram taxan, det ska inte vara en del av taxan.

Underlag för taxebestämmelser

Taxebestämmelser (Word, nytt fönster)

I dokumentet finns förslag till taxebestämmelser, med kommentarer.

Taxebestämmelserna är en viktig del av kommunens taxa, och behöver beslutas och användas tillsammans med taxetabeller och övrigt material som ingår i kommunens taxa.

Underlag för taxetabeller

Mallarna är i Excel-format och öppnas i nytt fönster.

Mall A, taxetabeller för bland annat lov och anmälan, version december 2019

Mall B, taxetabeller för bland annat planavgift med mera, version december 2019

Instruktioner i "Underlag för konstruktion av PBL-taxan"

Med hjälp av tabellerna bygger ni upp kommunens egna taxa. I Underlag för konstruktion av PBL-taxan, beskrivs hur tabellerna ska användas.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF, nytt fönster)

Ny utgåva av underlaget i december 2019

Den nya utgåvan innebär inga förändringar i uppbyggnaden av underlaget, utan de ändringar som gjorts är en del i det kontinuerliga arbetet med att förtydliga och justera underlaget.

Exempel på skillnader i nya utgåvan

 • Texterna i underlaget har delvis strukturerats om för att underlätta läsningen av materialet.
 • Förslaget till taxebestämmelser har omarbetats och förtydligats.
 • Uppgifter från ett antal kommuner, som använder sig av underlaget har använts för en jämförelse gällande tidsåtgången för några ärendetyper i taxan.

  Jämför tidsuppskattningar från andra kommuner
 • Den del av underlaget som avser geografisk information (förutom nybyggnadskarta och utstakning), har lagts i ett eget avsnitt för att underlätta användningen av underlaget och kommer att bearbetas ytterligare under 2020.

  Underlag för konstruktion av taxa för geografisk information

Prenumerera på uppdateringar

Klicka i rutan och ange din e-postadress så får du ett e-post-meddelande när det finns ny eller uppdaterad information om taxeunderlaget.

Hantera prenumerationer

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!