Publicerad: 28 november 2019

Nätverk, samarbeten

SKR deltar som representant i referensgruppen Boverkets byggråd.

Boverkets byggråd

Boverkets byggråd ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Boverkets byggråd, Boverket

Nätverk för bygglovchefer

SKR har ett nätverk för bygglovchefer med syftet att:

 • Diskutera aktuella frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.
 • Belysa vilka skillnader i problematik som kan finnas i olika kommuner (sakfrågor, organisation, resurser).
 • Diskutera frågor kring SKR:s intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling.
 • Fungera som referensgrupp för SKR inför t.ex. föreslagna lagändringar och andra statliga initiativ inom området.
 • Nätverket ska vara ett forum för ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Teman för nätverkets möten

Nätverksmöten hålls två gånger per år och är delvis tematiska. Kommande teman är digitalisering samt kulturmiljö och gestaltning.

Medverkande kommuner

Målet har varit att nätverket ska bestå av ett 30-tal bygglovchefer eller motsvarande där varje län finns representerat med minst en kommun. Urvalet är huvudsakligen baserat på regional spridning.

Kommuner i nätverket, januari 2019

Avesta/Fagersta/Norberg, Botkyrka, Eskilstuna, Forshaga/Munkfors, Gävle, Habo, Karlshamn, Kramfors, Lerum, Malmö, Mora/Orsa, Nacka, Norrköping, Piteå, Stockholm, Stängnäs, Säffle, Trelleborg, Uddevalla, Uppsala, Varberg, Vännäs, Västervik, Västerås, Växjö, Åre, Ängelholm och Örebro.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Bie Agerberg
  Expert byggande och planering
 • Kristina Isacsson
  Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!