Publicerad: 16 december 2019

Svensk geoprocess

Svensk geoprocess är ett samverkansprojekt mellan kommuner, SKR och Lantmäteriet för att förenkla användningen av geodata i samhället. Projektet involverade ett 50-tal kommunala deltagare. Resultatet förvaltas och utvecklas numera av Lantmäteriet.

Nationella specifikationer, Lantmäteriet

Målet med projektet var att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

Projektet utarbetade enhetliga geodataspecifikationer för vissa utvalda teman samt att skapa effektivare arbetsprocesser mellan främst kommunerna och Lantmäteriet.

Samverkansprojektet påskyndade och stöttade även införandet av de enhetliga referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000.

Från och med första januari 2019 drivs samverkan kring standardisering av specifikationer inom ramen för Geodatarådets handlingsplan.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!