Publicerad: 13 mars 2020

Normalavtal SKR – Lantmäteriet

SKR och kommunerna samarbetar sedan många år med
Lantmäteriet kring geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning. Till grund för samarbetet finns ofta avtal.

SKR och Lantmäteriet skriver i många fall så kallade "normalavtal" med varandra. Dessa fungerar som mallar för avtalen mellan Lantmäteriet och respektive kommun.

Lantmäteriet sade upp de flesta avtalen med SKR och kommunerna per 2017-12-31. Några avtal har bytts ut till nya, andra har återtecknats. Följande normalavtal är nu aktuella:

Normalavtal ABT (adresser, byggnader, topografi)

Lantmäteriet erbjuder kommunerna att återteckna de uppsagda avtalen.

Normalavtal 2007 ABT (PDF, nytt fönster)

Följebrev Gemensam objektsspecifikation 2011 till ABT (PDF, nytt fönster)

Objektspecifikation 2011 till normalavtal ABT (PDF, nytt fönster)

Kartbilaga till ABT (PDF, nytt fönster)

Kommunspecifika uppgifter till ABT (PDF, nytt fönster)

Tillägg till normalavtal ABT för kommuner med öppen data (PDF, nytt fönster)

Missiv Tillägg ABT (PDF, nytt fönster)

Ersättningsmodell enligt ramavtal 2007, ABT (PDF, nytt fönster)

Räknefunktion för ABT 2020 (Excel, nytt fönster)

Normalavtal om kvalitetsförbättringar i Fastighetsregistret (FR)

För kommuner med Lantmäterimyndighet (KLM)

Överenskommelse FR (PDF, nytt fönster)

Normalavtal FR (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 FR (PDF, nytt fönster)

För övriga kommuner

Överenskommelse DRK (PDF, nytt fönster)

Normalavtal DRK (PDF, nytt fönster)

Normalavtal DRK, bilaga (PDF, nytt fönster)

Normalavtal om kommunala förrättningsförberedelser (KFF)

Överenskommelse KFF (PDF, nytt fönster)

Avtalsformulär KFF (Word, nytt fönster)

Allmäna bestämmelser KFF (ABKFF), (PDF, nytt fönster)

Villkor för användning av GeoVy och behandling av personuppgifter (PDF, nytt fönster)

Ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet

För närvarande finns inget ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!