Publicerad: 29 november 2019

Geodesi

Geodesi är läran om jordens form. Kommunerna tillämpar geodesi i samhällsbyggnadsprocessen genom en omfattande mätningsteknisk verksamhet.

SKR stödjer kommunernas mätningstekniska verksamhet genom bland annat konferenser, spridning av goda exempel och delprojektet "Enhetliga referenssystem" inom Svensk geoprocess.

Samhällsmätning

Som ett resultat av SKR:s konferenser "Samhällsmätning 2020" producerades två rapporter.

Samhällsmätning 2020 (PDF, nytt fönster)

"Samhällsmätning i förändring", Webbutiken

Det går även att beställa tryckta exemplar av "Samhällsmätning i förändring" genom att kontakta Marianne Leckström.

Exempel på kommunala stomnätsstrategier

Stockholms stads stomnätsstrategi

Falköpings stomnätsstrategi (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!