Publicerad: 3 december 2019

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan är ett samarbete där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata. Tillgänglig geodata presenteras i den så kallade geodataportalen. 

SKR är representerat i geodatarådet vid Lantmäteriet. Rådet är tillsatt av regeringen och har till uppgift att ge råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Webbplats för samverkan

Lantmäteriet ansvarar för webbplatsen geodata.se i samarbete med ett antal myndigheter och SKR. Det är webbplatsen för samverkan kring geodata. Den fungerar också som ingång till geodataportalen.

Geodata.se

Licensvillkor för användning av geodata

SKR får många frågor om villkoren för användning av geodata i kommunala verksamheter. Här hittar du stöd i hur licensvillkoren ska tolkas:

Licensvillkor för offentlig användning av geodata

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!