Publicerad: 27 november 2019

Så skiljer sig SKR:s ramavtal från befintliga

SKR:s ramavtal för bostadshus ska kunna användas av alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna ska själva kunna påverka husens utformning. På så sätt skiljer sig avtalet från andra befintliga på marknaden.

SKR tar nu fram ett nationellt ramavtal, med hjälp av SKR Kommentus Inköpscentral (SKI), för att göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bra bostäder till låga kostnader som kan användas i många miljöer. Målet är att kommuner ska kunna beställa bostäder utifrån ramavtalen från och med 2017.

SKR:s ramavtal blir då ett komplement till de avtal som finns på marknaden i dag. Skillnaden mot redan befintliga avtal kan sammanfattas i följande punkter:

  • SKR:s ramavtal ska kunna användas av alla kommuner. Några sådana ramavtal finns inte i dag. De ramavtal som tagits fram av kommuner används lokalt och regionalt. Det finns nationella ramavtal just för de allmännyttiga bostadsbolagen. Men SKR:s ramavtal ska kunna användas av både kommunen och dess bolag.
  • Kommunerna ska kunna påverka husens utformning och anpassning till viss plats. Målet är inte att kommunerna ska välja mellan hustyper som ser ut på ett särskilt sätt och består av ett bestämt antal lägenheter. Kommunerna ska istället själva kunna välja till exempel hur många lägenheter och våningar de vill att ett bostadshus ska ha. Syftet med detta upplägg är att ramavtalet ska bli användbart för bostadsbyggande i hela landet, i skilda miljöer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare
  • Bengt Westman
    Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!