Publicerad: 2 oktober 2019

Källhänvisningar, debattartikel markpriser

Här hittar du de källhänvisningar vi hänvisar till i debattartikeln "Det är inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder" från februari 2018.

1 Sen byggstart på planlagd mark

"Det dröjer ofta mer än två år innan byggherren sätter spaden i marken där kommunen planerat för flerbostadshus. Det visar en SKL-studie från 2016. Tiden mellan färdig detaljplan och byggstart måste kortas."

Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark

2 Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

"SKL har för första gången tagit fram jämförelser inom deltaljplaneområdet. Rapporten redovisar jämförelser utifrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas."

Detaljplanering, genomförande

3 God planberedskap hos kommunerna

"Kommunerna planerar för nya bostäder i hög takt. Det finns färdiga detaljplaner för många fler bostäder än det byggs. Det visar en enkätstudie som SKL gjorde 2015."

God planberedskap i kommunerna för bostadsbyggandet

4 Kompetens gällande byggregler

I Boverkets undersökning "Översyn av problemområden gällande Boverkets byggregler", maj 2016, intervjuades mer än 1 000 personer om frågor kring Boverkets byggregler.

Fastighetsbolag

På frågan ”Hur skulle du uppskatta dina kunskaper om BBR”, har 47 procent besvarat frågan med betyg 3, och anser sig således varken ha goda eller dåliga kunskaper inom BBR. Nästan en av fem har svarat att de har låga eller mycket låga kunskaper om BBR.

Arkitekter, funktionskontrollanter samt projektörer/entreprenörer

På frågan ”Hur skulle du uppskatta dina kunskaper om BBR”, har de flesta, 48 procent, använt betyg 3 och tycker således sig ha varken ha goda eller dåliga kunskaper inom BBR. 36 procent anser sig ha höga eller mycket höga kunskaper medan 16 procent har dåliga kunskaper om BBR.

Översyn av problemområden gällande Boverkets byggregler (PDF, nytt fönster)

5 Begreppen markkostnad och byggkostnad enligt SCB

Vad SCB räknar in i begreppen markkostnad och byggkostnad framgår på sidan 11 i rapporten:

Statistikens framtagning – priser för nyproducerade bostäder 2016 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    Sektionschef
  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!