Publicerad: 7 februari 2020

Markpriser, bostäder

Det är inte priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige, som det ofta påstås i den allmänna debatten. Mark är en relativt liten utgiftspost i bostadsbyggandet, visar en SKR-studie.

I studien lät vi landets kommuner uppge till vilket genomsnittligt pris de sålde mark för bostadsbyggande under 2016. 80 procent av alla 290 kommuner deltog i studien. Däribland samtliga 25 kommuner med flest invånare. Studien är unik eftersom den fokuserar på just köpeskillingen. SCB har statistik om markkostnader, men det är ett begrepp som utöver köpeskillingen också omfattar kostnader för till exempel markarbeten, räntor och fastighetsbildning.

Förklaring av begrepp

När kommuner säljer mark räknas priset vanligen ut per kvadratmeter bruttoarea eller tomtarea. Bruttoarea är den totala arean i husen som ska byggas på marken, medan tomtarea är den totala arean på tomten.

För att få en bra överblick av kommunernas markförsäljningar bad vi dem uppge genomsnittliga priser för båda alternativen, och även uppdelat för vilka sorts bostäder som skulle byggas på marken; bostadsrätter, hyresrätter eller en- och tvåbostadshus.

Diagram: Markförsäljning under 2016

Frågan i enkäten var: Har ni sålt mark för nybyggnation av bostäder under 2016? Med sålt avser vi när marköverlåtelseavtal tecknats.

Diagram över antal kommuner som uppger att de sålt mark under 2016.

Klicka på bilden för en förstorad version.

Genomsnittligt markpris per kvadratmeter bruttoarea

Diagram: Genomsnittligt markpris för bostadsrätter

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av bostadsrätter i flerbostadshus år 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya bostadsrätter ska uppföras på, per kvadratmeter bruttoarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 67 %
B: 2 501–5 000 kronor: 23 %
C: 5 001–7 500 kronor: 2 %
D: 7 501–10 000 kronor: 4 %

E: 10 001–15 000 kronor: 2 %
F: 15 001–20 000 kronor: 1 %
G: Mer än 20 000 kronor: 1 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Diagram: Genomsnittligt markpris för hyresrätter

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av hyresrätter i flerbostadshus år 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya hyresrätter ska uppföras på, per kvadratmeter bruttoarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 92 %

B: 2 501–5 000 kronor: 8 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Diagram: Genomsnittligt markpris för en- och tvåbostadshus

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av en- och tvåbostadshus 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya en- och tvåbostadshus ska uppföras på, per kvadratmeter bruttoarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 81 %
B: 2 501–5 000 kronor: 13 %
C: 5 001–7 500 kronor: 2 %

D: 7 501 – 10 000 kronor: 0 %
E: 10 001–15 000 kronor: 2 %
E: 15 001–20 000 kronor: 2 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Genomsnittligt markpris per kvadratmeter tomtarea

Diagram: Genomsnittligt markpris för bostadsrätter

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av bostadsrätter i flerbostadshus 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya bostadsrätter ska uppföras på, per kvadratmeter tomtarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 97 %

B: 2 501–5 000 kronor: 3 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Diagram: Genomsnittligt markpris för hyresrätter

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av hyresrätter i flerbostadshus 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya hyresrätter ska uppföras på, per kvadratmeter tomtarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 96 %

B: 2 501–5 000 kronor: 4 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Diagram: Genomsnittligt markpris för en- och tvåbostadshus

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av en- och tvåbostadshus 2016?

Diagram som visar vilket markpris kommunerna tagit ut för mark som nya en- och två bostadshus ska uppföras på, per kvadratmeter tomtarea.

A: Upp till 2 500 kronor: 95 %
B: 2 501–5 000 kronor: 2 %

C: 5 001–7 500 kronor: 2 %
D: Mer än 20 000 kronor: 1 %

Klicka på bilden för en förstorad version.

Diagram: Ställda krav vid markförsäljning

Frågan i enkäten var: Vilka krav har ni under 2016 ställt vid försäljning av mark för nybyggnation av bostäder? Flera svarsalternativ är möjliga. 121 kommuner besvarade frågan.

Diagram som visar vilka krav kommunerna ställt vid försäljning av mark för nybyggnation av bostäder.

Klicka på bilden för en förstorad version.

Mark – relativt liten utgift i bostadsbyggandet

Enkätsvaren visar att det var absolut vanligast att kommuner under 2016 sålde sin mark till ett genomsnittligt pris på 2 500 kronor per kvadratmeter eller lägre. Vad gäller markförsäljningar som gjordes per kvadratmeter bruttoarea visar enkäten följande:

I 9 av 10 kommuner var det genomsnittliga priset 2 500 kronor per kvadratmeter eller lägre för mark avsedd för hyresrätter. 8 av 10 kommuner som sålde mark för en- och tvåbostadshus hade ett genomsnittligt pris inom samma nivå. För bostadsrätter – nästan 7 av 10.

Det kan jämföras med att den totala produktionskostnaden för flerbostadshus samma år i snitt var cirka 45 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, enligt SCB:s statistik. Lägenhetsarean är något mindre än bruttoarean, men jämförelsen visar ändå att den summa företag betalar för kommunal mark generellt sett är en relativt liten andel av kostnaden i ett bostadsbyggnadsprojekt.

Mark säljs till marknadsvärde

Kommuner ska enligt EU:s statsstödsregler sälja sin mark till det pris marknaden värderar den till. Marken värderas antingen av en oberoende expert eller genom ett öppet anbudsförfarande. Utfallet beror på hur högt marknaden bedömer att slutpriset blir för bostäderna som ska byggas. Markpriserna skiljer sig inte bara åt mellan kommuner, utan också inom kommuner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    Sektionschef
  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!