Publicerad: 21 april 2020

Byggbar mark för nya bostäder

Det kan byggas nästan 160 000 bostäder med gällande detaljplaner bland 160 av landets kommuner. Beredskapen med byggbar mark är god, visar en studie som SKR har gjort.

Sveriges kommuner ser till att det finns mycket mark att bygga bostäder på. Det planeras aktivt för nya bostäder över hela landet. Kommunernas beredskap med byggbar mark låter marknaden upprätthålla en hög och jämn byggtakt över tid, visar SKR:s återkommande studier.

Byggbar mark för nästan 160 000 bostäder

Den senaste studien gällde år 2017. 160 kommuner uppgav att de då hade färdiga detaljplaner för nästan 160 000 bostäder. Det kan jämföras med att det samma år färdigställdes cirka 34 000 bostäder i dessa kommuner, enligt statistik från SCB. Beredskapen med detaljplaner motsvarade alltså 4,5 års byggande.

Planlagda bostäder jämfört med färdigställa, diagram

Detaljplaner tas fram på mindre än två år

De allra flesta kommuner tar fram detaljplaner på mindre än två år. Det är kortare tid än vad det vanligen tar för företagen som bygger bostäder, byggherrarna, att bebygga den mark som planlagts. I sex av tio fall dröjer byggstarten på planlagd mark mer än två år.

Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark

Detaljplaneprocessen hindrar inte byggande

I den allmänna debatten framhålls det ofta att kommunernas planläggning av mark är en bromskloss i bostadsbyggandet. SKR:s fakta visar att det inte stämmer. Fokus i den nationella bostadspolitiken behöver flyttas från detaljplaneprocessen till andra bostadspolitiska åtgärder.

Så löser vi bristen på bostäder

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!