Publicerad: 2 december 2019

Borgensavgift, modell

SKR, SABO och Kommuninvest har gemensamt tagit fram en modell som visar på hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och fastställa en marknadsmässig borgensavgift.

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick förnyad aktualitet genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som gäller från januari 2011.

Lagen innebär bland annat att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för de ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bostadsaktiebolaget.

Modell visar vägen till ändrat arbetssätt

De praktiska konsekvenserna av lagstiftningen innebär att de flesta kommuner bör ändra arbetssätt och införa en ny modell för fastställande av borgensavgifterna. Den här modellen visar på hur kommunen kan gå tillväga.

En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!