Publicerad 18 mars 2021

Borgensavgift, modell

SKR, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har gemensamt tagit fram en modell som visar hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och fastställa en marknadsmässig borgensavgift.

En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag (PDF) Pdf, 3 MB.

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick förnyad aktualitet genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag från 2011.

Modell visar vägen till ändrat arbetssätt

Lagen innebär bland annat att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för de ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bostadsaktiebolaget.

De praktiska konsekvenserna av lagstiftningen innebär att de flesta kommuner behövde ändra arbetssätt och införa en ny modell för fastställande av borgensavgifterna. Den här modellen visar på hur kommunen kan gå tillväga.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset