Publicerad: 29 november 2019

Allmännyttiga bostadsföretag

Den 1 januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen.

Villkoren omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

För dessa bolag gäller att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.

Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att:

  • kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget
  • kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten
  • kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån

Tolkning och tillämpning av lagstiftningen

I SKR:s cirkulär (10:66) om Ny lag för kommunala bostadsaktiebolag med mera kommenterar vi bestämmelserna. Cirkuläret innehåller även tips om vad kommunen kan behöva vidta för åtgärder med anledning av lagen. Du hittar också SKR:s kontaktpersoner för olika frågeställningar om lagstiftningen.

Cirkulär 10:66, Ny lag för kommunala bostadsaktiebolag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!