Publicerad: 3 december 2019

Den sekundära bostadsmarknaden

Bostadsbrist, ändrad lagstiftning, politiska prioriteringar och hårdare krav från hyresvärdar har på senare år tvingat helt nya grupper att söka sig till socialtjänsten för att få en bostad. 

Termen ”sekundär bostadsmarknad” har kommit att användas för att beskriva bland annat den marknad där kommunernas socialtjänst som förstahandshyresgäst hyr ut lägenheter i andra hand till hushåll som inte har lyckats få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

En kostsam utveckling

Dessa ”sociala kontrakt” har ökat kraftigt i antal under de senaste åren. Hanteringen är förknippad med resurskrävande och kostsamma insatser för socialtjänsten, och skulle inte utgöra en betydande del av arbetsinsatserna om bostadsmarknaden var i balans. Det innebär också ofrihet för hyresgästerna, eftersom lägenheterna är förenade med tillsyn och/eller särskilda villkor och regler.

Kommunernas kostnader för tillfälliga boenden

SKR har tillsammans med fem kommuner undersökt kommunens kostnader för sociala kontrakt/den sekundära bostadsmarknaden.

Undersökning av den sekundära bostadsmarknadens kostnader (PDF, nytt fönster)

Undersökningen presenterar inte en representativ bild av riket utan har genomförts för att se om kostnaderna kunde beräknas med någon form av acceptabel nivå på säkerhet. Det som presenteras är ett försök till nyckeltal för kostnad per lägenhet och år. Undersökningen omfattar inte kommunens alla köp av boendelösningar, utan endast de sociala kontrakten.

Boverket, som sedan 2007 har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av den sekundära bostadsmarknaden, publicerade i augusti 2015 sin rapport över kommunernas alla köp av boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. SKR:s undersökning ingår i rapporten.

Boverket uppskattar den totala kostnaden för kommunernas köp av boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden till 5,3 miljarder kronor per år. Då inkluderas även de stöd- och behandlingsinsatser som ges i relation till boendet.

Kommunens kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden, Boverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!