Publicerad: 2 december 2019

Bostäder för alla

En hållbar lokal och regional utveckling angår oss alla. Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för en god livsmiljö och ett bra liv för den enskilde, och en självklar del av ett samhälles ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

Regionala konferenser

Under våren och hösten 2016 arrangerade SKR och Länsstyrelserna fyra regionala seminarier om bostadsbyggande och bostadsförsörjning: Bostäder för alla - men hur?

Dokumentation: Bostäder för alla- men hur?

Tre skrifter

SKR har i anslutning till konferenserna tagit fram tre skrifter som har utvecklats parallellt för att belysa kopplingarna mellan planering, markpolitik och bostadsförsörjning. 

Planering och genomförande - nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora

Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomförande. I den här skriften har SKR tagit fram exempel på hur man arbetar med planering och genomförande i fyra olika kommuner med olika förutsättningar.

Planering och genomförande - nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora

Aktiv markpolitik

Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. I den här skriften finns olika kommunexempel som kan fungera som inspiration och dessutom några grundläggande råd gällande markpolitik.

Aktiv markpolitik

Bostadsförsörjning i praktiken - exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer

Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativt för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Några av dessa får i den här skriften fungera som goda exempel för vad som är möjligt att åstadkomma.

Bostadsförsörjning i praktiken - exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer

Kräver samverkan

Bostäder för alla kräver samverkan mellan stat, kommun och byggbransch, men också samverkan inom kommunen. Bostäder för alla är inte något som kommunernas socialförvaltningar kan eller ska lösa på egen hand. Det är en del av det samlade bostadsförsörjningsansvaret, en övergripande kommunledningsfråga.

Ett hållbart samhälle

Hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och segregation är en allvarlig utmaning för ett hållbart samhälle. Ett jämställt och jämlikt samhälle främjar mångfald, hälsa och ett optimalt utnyttjande av resurser och mänsklig potential.

Att varje person kan bo och leva som det passar hennes/hans behov är etiskt riktigt, det kostar samhället mindre pengar och bidrar samtidigt till en ökad tillväxt.

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!