Publicerad: 18 februari 2020

Nyhet

Upphandlade förskolor kan börja köpas in i mars

Upphandlingen av förskolebyggander som SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört överprövas inte. Det står klart efter att den så kallade avtalsspärren på tio dagar har löpt ut.

Inköpscentralen på SKL Kommentus kommer att teckna ramramavtal med elva antagna leverantörer, så att kommuner kan göra inköp från och med mitten av mars 2020.

Inköpscentralen tar fram en vägledning som kommer att publiceras i samband med att kommuner kan börja göra inköp.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!