Publicerad: 21 december 2020

Nyhet

Nätverket för nya stadsdelar blir en del av SKR

Med stöd från Rådet för hållbara städer kommer SKR att ta över och driva Nätverket för nya stadsdelar, som planerar eller bygger nya hållbara stadsdelar.

− Det är med glädje som vi tar över nätverket. Det bidrar med erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad och är uppskattat av våra medlemmar. Vi ser också att nätverket berikar SKR:s intressepåverkande arbete kring hållbar stadsutveckling, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKR.

Nätverket för nya stadsdelar är ett forum för att dela kompetens och kunskap inom hållbart stadsbyggande. Det grundades 2018 av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande som avslutas i december 2020.

31 kommuner ingår

Nätverket består i dagsläget av 31 kommuner eller kommunala utvecklingsbolag, från Ystad i söder till Umeå i norr – från landets största städer till några av de mindre kommunerna. Gemensamt är att medlemmarna har efterfrågan på bostäder i sin kommun och därför planerar eller bygger en ny stadsdel eller större bostadsområde samt att de har ambitioner att göra det med hög hållbarhetsambition.

− Nätverket har blivit ett viktigt nav för att skapa kontakter mellan stat, kommun och andra samhällsbyggnadsaktörer med intresse hållbar stadsutveckling. Utredningen har strävat efter att hitta en lämplig part som kan ta över driften i samband med att utredningen slutför sitt arbete. Rådet för hållbara städer kommer att finnas som ett stöd och bollplank i det fortsatta nätverksarbetet, säger Ann-Sofie Eriksson.

Fakta Nätverket för nya stadsdelar

I utredningens regi har nätverket bland annat genomfört nätverksträffar, studieresor i Sverige och Europa, utbildningar, workshops, seminarier och diskussionsgrupper. Aktiviteterna sker ofta i samverkan med någon nätverkskommun och andra offentliga aktörer.

Nätverket för nya stadsdelar, SOU

Utredningen Samordning för bostadsbyggande inklusive rapporter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!