Publicerad: 28 augusti 2020

Nyhet

Metoder och arbetssätt för att bättre kunna analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan

Välkommen till webbseminarium om hur kommuner kan utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.

Inbjudan och anmälan: Metoder och arbetssätt för att bättre kunna analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan

Hur kan kommuner på bästa sätt analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till en dag via webben kring hur kommuner kan utveckla sin bostadsförsörjningsplanering genom mer träffsäkra analyser av bostadsbehov och bostadsefterfrågan satt i relation till utbud och marknadssituation på en lokal och regional bostadsmarknad.

Syftet är att belysa hur en kommun utifrån sina specifika förhållanden på bästa sätt kan ”skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs” genom metoder och arbetssätt som ger erforderlig kunskap om olika hushålls preferenser och möjligheter att tillgodose sina bostadsbehov. Valda metoder och arbetssätt ska också bidra till att skapa en bättre förståelse för olika aktörers förutsättningar och möjligheter att möta den faktiska bostadsefterfrågan utifrån rådande marknadssituation.

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!