Publicerad: 12 november 2020

Nyhet

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

En ny SKR-rapport lyfter kommuner med en lantmäterimyndighet, KLM-kommuners behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten. Uppdraget redovisas till regeringen den 1 december 2020.

SKR har tagit fram rapporten med syfte att ge Lantmäteriet inspel i arbetet genom att lyfta KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!