Publicerad: 28 september 2020

Nyhet

Digitalisering av plan- och bygglovsprocesser

Nu finns en ny rapport som svarar på några av de vanligaste frågorna gällande utmaningar i form av lagbestämmelser, praxis och regelverk vid digitalisering av bygglovsprocessen samt även till viss del detaljplaneprocessen.

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner. Syftet med denna rapport är att besvara frågor kopplade till juridiska utmaningar som uppstår när kommunen ska digitalisera processer inom PBL-området. Fokus ligger på bygglovsprocessen men berör även frågeställningar kring detaljplaner.

Rapporten vänder sig till bygglovschefer, digitala strateger och andra som arbetar för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!