Publicerad: 14 december 2018

SKL tar initiativ till en ny mötesplats för samhällsbyggande

Den 17–18 juni 2019 arrangerar SKL Mötesplats Samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, kultur och fritid.

Mötesplats Samhällsbyggande, anmälan

I juni nästa år arrangeras Mötesplats Samhällsbyggande för första gången – en mötesplats för dagens och morgondagens samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner inom med ett innehåll som stäcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

En av landets viktigaste mötesplatser

SKL:s Mötesplats Samhällsbyggande har ambitionen att bli en av landets viktigaste mötesplatser på området. Här samlas intressanta föreläsare för att diskutera aktuella frågor, praktikexempel presenteras och möjlighet ges att delta i studiebesök.

Välkommen till Mötesplats Samhällsbyggande!

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!