Publicerad: 11 juni 2019

Ramavtal ska möta behovet av fler förskolor

Det behövs drygt 700 nya förskolor i Sverige de närmsta åren. SKL och SKL Kommentus upphandling går in i en ny fas och man räknar med färdigt ramavtal innan årsskiftet.

Behovet av förskolor är stort i kommunerna. Enligt vårens Ekonomirapport från SKL kommer det att behövas 730 nya förskolor fram till 2022. En upphandling påbörjades förra året och nu går man in i ett nytt skede med ett så kallat förhandlat förfarande. Det innebär att leverantörer på förhand fått ansöka om att vara med i upphandlingen. Kvalificerade leverantörer håller nu på att ta fram förslag på förskolor i sina anbud. Utifrån dessa förslag kommer sedan leverantörer och SKL Kommentus förhandla fram fördelaktiga lösningar på förskolor.

– Förutom de rent byggtekniska kraven har vi tagit in synpunkter från förskolepedagoger. Även barn har varit med och tyckt till. Sammantaget borgar det här för att vi kommer att kunna få attraktiva avtal för kommunerna, säger Rickard Andersson, projektledare för SKL Kommentus upphandling.

Pressade priser och enklare process

Förskolorna kommer att vara nyckelfärdiga och hålla hög kvalitet där stor vikt lagts vid den pedagogiska utformningen. Byggnaderna kommer att finnas i flera storlekar och utföranden och kunna anpassas efter barngruppernas storlek.

– Vi vet att behovet av förskolor är stort och med ett gemensamt ramavtal kan vi pressa priserna samt göra processen enklare och snabbare för kommunerna att planera och uppföra förskolebyggnader, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!